Derfor er datastyrte maskiner og CAM helt avgjørende for moderne produksjonsbedrifter

Såkalte «roboter» har vært en del av industriell produksjon i flere tiår, men samtidig har disse maskinene ikke akkurat vært spesielt intelligente. De har kunnet utføre helt spesifikke forhåndsprogrammerte oppgaver, men i mange tilfeller har de også vært laget for ett helt låst formål. Det er vel og bra når det gjelder masseproduksjon, men CAM og fleksible maskiner gir helt nye muligheter.

Datadrevet produksjon – Computer Aided Manufacturing

Forkortelsen CAM bygger videre på CAD, som står for datadrevet eller datahjulpet design. Med CAM tenker vi mer på at hele produksjonen er datadrevet eller datahjulpet, i den forstand at alt fra design til programmering av maskiner er integrert til en helhet. Det betyr at maskiner for plansliping og andre momenter kan knyttes direkte til designsystemet, da er veien fra design til nye produkter svært kort.

Å benytte seg av CAM kan være svært tidsbesparende sammenlignet med å programmere ulike maskiner manuelt, og bruke mennesker til å oversette og overføre et design til ulike momenter i en produksjonsprosess med flere ulike maskiner.

Roboter som tar seg av flere trinn i produksjonen

Med såkalte «cobots», eller samarbeidende roboter på norsk, kan det også være mulig å knytte sammen flere deler av produksjonen på en mer menneskelig måte. En cobot er laget for å jobbe ved siden av eller i nærheten av mennesker. Det er en stor forskjell sammenlignet med typiske industriroboter – som ofte er låst inne i egne rom.

Med en kombinasjon av CAM og fleksible cobots kan det være mulig å gjøre raske endringer i en produksjonslinje, uten at det er nødvendig å lage helt skreddersydde industriroboter og maskiner. Endringer i et design kan overføres direkte til produksjonsmaskinene, og en cobot kan omprogrammeres til nye oppgaver på en rask og enkel måte. Derfor er det uten tvil mulig å hevde at ulike datastyrte maskiner, CAM-systemer og cobots er avgjørende for moderne produksjonsbedrifter.