Telia modem blinker

Sjekk lampene på modemet | Telia Kundeservice

Du kan se at modemet ditt er koblet til nett og sender ut trådløse signaler ved å sjekke lampestatusen. Her finner du en veiledning for hva lampenes …

Du kan se at modemet ditt er koblet til nett og sender ut trådløse signaler ved å sjekke lampestatusen. Her finner du en veiledning for hva lampenes signaler betyr.

Wifix nettverksproblemer | Telia Kundeservice

Rød blinking. WIFIX-enheten er en del av nettverket, men finner ingen andre enheter. Forsikre deg om at alle andre enheter er skrudd på og plassert innen …

Hvis du har nettverksproblemer med Wifix, kan du oppleve at 2,4 GHz og 5 GHz lyser rødt. Her får du forklaring på hva de ulike lyssignalene betyr, og hva du kan gjøre for å løse problemene med nettverket.

Oppkobling av bredbåndsutstyr – Trådløst modem – Telia

Trådløst modem: Første tilkobling | Telia Kundeservice

Skru på modemet med AV-/PÅ-knappen på baksiden av modemet; Statuslampene på forsiden av modemet vil nå begynne å blinke. Modemet settes opp automatisk, …

Her får du hjelp til å koble til trådløst modem (Sagemcom 3890) for første gang. Følg stegene og se illustrasjon for lamper på denne siden.

Hjelp til internett | Telia Kundeservice

Her finner du nyttig informasjon om digitale veivisere som hjelper deg med tregt nett, oppkobling av utstyr med mer. Få hjelp til internett her.

Deaktivere Wifi Sagemcom 3890 | Telia Kundeservice

Hold inne knappen merket “WIFI” på toppen av modemet ditt i ca fire sekunder. Når du slipper knappen skal wifi-lyset på modemet slutte å lyse.

På denne siden finner du steg for steg veiledning for hvordan du deaktiverer det trådløse nettet for modemet Sagemcom 3890.

Trådløst nett: Sjekk innstillinger | Telia Kundeservice

Sjekk at du er koblet på det riktige trådløse nettverket. Du finner det opprinnelige navnet og passordet på et klistremerke på undersiden av modemet ditt.

Sjekk at du er koblet på det riktige trådløse nettverket. Du finner det opprinnelige navnet og passordet på et klistremerke på undersiden av modemet ditt. Les mer her.

Driftsmeldinger | Telia Kundeservice

VIKTIG! Kjære kunde. Vi har gjort en endring i mobilnettet vårt, og du må derfor enten sette din mobil i flymodus i cirka ti sekunder, eller gjøre en …

Hjelp med IP-telefoni | Telia Kundeservice

Koble telefonen til modemet med telefonkabelen, og modemet til splitteren med antennekabelen. … Telephone1/Tel1-lampen vil blinke når du er i samtale.

Her får du hjelp til å koble opp IP-telefoni, info om funksjoner på telefonen, innstillinger og problemløsing.

Telia box problem direkte-TV | Telia Kundeservice

Har du problemer med direkte-TV er det et par ting som må sjekkes, men prøv aller først en restart av boksen din. Trekk ut strømkablenen, tell til ti og …

Har du problemer med direkte-TV er det et par ting som må sjekkes, men prøv aller først en restart av boksen din. Trekk ut strømkablenen, tell til ti og sett den inn igjen. Les mer her.

Keywords: telia modem blinker